darı nedir

padisah
darı nedir
kelebeksozluk.com/foto

Darı Panicum miliaceum Familyası Buğdaygiller Türkiye'de yetiştiği yerler Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde Tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen, bir veya çok yıllık bitki. Memleketimizde insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

Bilimsel adı: Panicum miliaceum
Üst sınıf: Panicum
Takson Basamağı: Tür

salon palmiyesi

padisah
Geniş yapraklı bayan avuç içi veya bambu avuç içi olarak da bilinen Rhapis excelsa, muhtemelen Güney Çin ve Tayvan'a özgü olan Rhapis cinsinde bir fan palmiye türüdür. Vahşi doğada bilinmemektedir; bilinen tüm bitkiler Çin'deki ekili gruplardan gelmektedir.

 salon palmiyesi
kelebeksozluk.com/foto

acetudil 60mg nin faydaları

padisah
ENDİKASYON BİLGİSİ :

İlacın etkin maddesi  Asemetazin'dir. ACETUDIL 60 mg FORT Kapsül, vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltan, iltihap giderici, ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaçtır. ACETUDIL FORT, yapı-işlev bozukluğuna yol açan eklem hastalıklarında görülen iltihabi durumlar, kronik romatoid artrit, kronik psöriatik artrit, ankilozan spondilit, gut artriti  krizleri, tendinit, bursit, tenosinovit gibi eklem, kas ve tendonlarda görülen iltihabi hastalıklar ile yüzeyel toplardamarların ve diğer damarların iltihabi rahatsızlıklarının  (tromboflebit, vaskülit ) tedavisinde ve bel ağrısı (lumbago), siyatik ağrısı, ameliyat sonrası görülen şişlik ve ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır.
Romatoid artrit: Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen esas olarak eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve fonksiyon kaybına yol açan, ancak vücuttaki diğer organları da etkileyebilen, yangılı, kronik  bir iltihaplı eklem hastalığıdır.
Kronik psöriatik artrit : Sedef hastalığı ve eklem iltihaplanmasının bir arada görüldüğü iltihabi eklem hastalığı.
Ankilozan spondilit :Omurlarla kaburgalar arasındaki  eklemler ile omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemlerin sertleşmesi, hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize ağrılı ilerleyici, iltihaplı romatizmal bir hastalıktır.
Gut krizi: Zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, genellikle  ayak baş parmağındaki
iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa,
kızarıklığa ve şişkinliğe sebep olan eklem iltihabı.)

nexıum 40mg ne için kullanılır

padisah
Etken maddesi esomeprazol olan Nexium, proton pompa inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç sınıfındadır. En yaygın kullanıldığı alanlar arasında, gastro-özofajial reflü, erozif reflü özofajit, helicobacter pylori'ye bağlı mide ülserleri tedavisi bulunur.

tavanic 500 ne için kullanılır

padisah
TAVANİC bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar. TAVANİC etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

pargalı ibrahim paşa neden öldürüldü

padisah
pargalı ibrahim paşa neden öldürüldü
kelebeksozluk.com/foto

“Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam yapılmış olarak kalır; zira bütün kudret benim elimdedir: Memuriyetleri ben veririm; eyaletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş ve reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği veya ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam gayr-i vaki gibi kalır; çünkü her şey harb,sulh, servet ve kuvvet benim elimdedir.”

DOĞUKAN BOZKURT
Avusturya ile yapılan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nın müzakereleri sırasında kullanılan bu sözler, İbrahim Paşa'ya aitti. Bu iddialı beyanların diplomatik bir misyon gereği kasıtlı olarak abartı içerdiği düşünülebilir. Fakat sadrazamın eriştiği gücün boyutu ile alakalı çağdaş yerli ve yabancı tüm kaynaklar mutlak suretle birleşirler.
Sultan, Manisa Sancak Beyi iken hizmetinde bulunan İbrahim, onun tahta çıkışının akabinde sırasıyla önemli görevlere getirildi. 1524'te Piri Mehmed Paşa'nın azl edilmesi üzerine ise teamüllere aykırı olarak Rumeli Beylerbeyliği ile birlikte veziriazam tayin edildi. Fakat yeni sadrazam devlet işlerinde o kadar acemiydi ki, Celalzade, divan usül ve kaidelerini öğretmesi için İbrahim Paşa'ya şahsi tezkireci olarak verildi. Ardından Mısır'daki isyanı bastırmak üzere yola çıktı. Bu onun kendisini gösterdiği bir sadrazamlık seferi olarak görülebilir. Mısır'da kısa sürede yaptığı ıslahatlar ile iyi bir devlet adamlığı referansı ortaya koyduğu anlaşılıyor. Zaten buraya gönderilmeden önce de padişahın kız kardeşi ile görkemli bir düğün sonucunda evlendirilerek hanedana damat olmuş, gücü gittikçe pekişmeye başlamıştı.

1524 yılına ait Venedik elçilik raporunda ilk defa kendisinden bahsedilen İbrahim Paşa'nın; görkemli düğünü, Pargalı oluşu ve sultan ile olan yakın ilişkisine dikkat çekiliyordu. 1526'da Bragadino'nun raporunda ise kendisine oldukça geniş yer ayrılan İbrahim'in zirveye ulaştığını görüyoruz. Aynı raporda sultanın ona sormadan hiçbir iş yapmadığı, paşanın da sultana epeyce sadık olduğu belirtiliyordu. Öte yandan sultanın, paşaya olan teveccühü halkın da gözünden kaçmamış, paşa; Makbul İbrahim olarak anılmıştır. Peki ne oldu da Makbul İbrahim bir gece ansızın Maktul İbrahim'e dönüştü?

pargalı ibrahim paşa

padisah
pargalı ibrahim paşa
kelebeksozluk.com/foto

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa, I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapan, önemli siyasal ve askerî olaylarda rol oynayan Osmanlı devlet adamı. 

Doğum tarihi: 1493, Parga, Yunanistan

Ölüm tarihi ve yeri: 15 Mart 1536, İstanbul
Defnedildiği yer: Fındıklı, İstanbul
Eğitim: Enderûn
Yerine geldiği: Pîrî Mehmed Paşa

Çocukları: Fülane Sultan, Mehmet Şah, Hanım Sultan

melike hatun kimdir

padisah
melike hatun kimdir
kelebeksozluk.com/foto

MELİKE HATUN KİMDİR?
Kelime olarak Melike; kadın hükümdar ve hükümdar zevcesi gibi anlamlara gelmektedir. Biz de bu noktadan hareket ederek, Melike Hatun'un bir kadın hükümdar mı, yoksa bir hükümdar zevcesi mi olduğu konusunda, arşivlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda geniş bir bilgiye rastlayamadık. Ancak Selçuklu döneminde Ankara' da yaşayan ve Ankara' lı olan bir Melike Hatun' un bulunduğunu, Sultan I. Murad dönemine ait (1360 -1389) resmi kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha sonra Tapu Kadastro, Vakıflar ve Başbakanlık arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda, bu Melike Hatun' un mezarının Ankara' da Hacıdoğan (Doğanbey) mahallesinde olduğunu tesbit ettik. Mezarının da kendisi tarafından vakıf olarak bıraktığı bahçesi içerisinde olduğunu öğrendik. Bu mezar önceleri yıkık bir durumda iken, son zamanlarda bazı hayır sahipleri tarafından yeniden yaptırılmak istenmiş ve mezarının baş taşı kabrin içerisinden çıkartılarak baş tarafına dikilmiştir.

22-Tapu Kadastro Genel Md. Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, nr. 558, vr. 76*.
23-TKGM. nr. 558, vr. 3(f.
24-TKGM. 558, vr. 5°; Vakıflar Arşivi, nr. 224 (2/1), sıra. 937-938.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre; Melike Hatun, halk arasında 'Sultan Hatun' olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri taşçılar sokakta şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara'da birçok eser yaptırmıştır.

MELİKE HATUN CAMİSİ NEREDE?
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak da bilinir, 14. yüzyılda yaşamıştır. Bu caminin inşasında emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserin Ankara'nın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Melike Hatun'a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Ayette mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiği emrediliyor.” dedi.

Ankara Ulus Erbakan Meydanı'nda yer alan Melike Hatun Camisi 27 Ekim tarihinde ibadete açıldı.

azarga göz damlası

padisah
AZARGA® yetişkin hastalarda yüksek göz içi basıncını tedavi etmek için kullanılır. Bu basınç glokom ya da göz hipertansiyonu adı verilen hastalığa neden olabilir. AZARGA® glokom tedavisi için kullanılan kombine bir ilaçtır. İlacın içindeki etkin maddeler (brinzolamid ve timolol) göz içi basıncını düşürürler.

naprosyncr neye iyi gelir

padisah
Hafiften orta seviyeye kadarki ağrı, ateş, enflamasyon ve osteoartrit, romatoid artrit, psoriyatik artrit, gut, yaralanma, aybaşı krampları ve tendinit gibi durumların yol açtığı sertliklerin tedavisinde kullanılır. Ayrıca birincil dismenore tedavisinde de kullanılır.

tılsımlı ğömlek

padisah
Kitapta verilen bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Meydan Muharebesi'ne veya birçok savaşa giderken zırhının altına giydiği üzerinde belirli sayılarda Fetih suresinin ve başka surelerin yazılı olduğu tılsımlı/şifalı gömlekler, Osmanlı İmparatorluğu'nun ulaştığı o muazzam başarının, aslında sadece çalışma ve gayretle gerçekleşemeyeceğini, aynı zamanda Allah'ın izniyle olabileceğini düşündükleri ve O'nun rızasıyla hareket ederlerse bu sırra mazhar olabileceklerini çok iyi bildiklerinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.

Birçok Osmanlı padişahının, saray erkânı, belki de devlet adamının günlük yaşantılarında veya savaşlara gitmeden önce giysilerinin içine giydiği üzerinde herhangi bir kötülükten, nazardan, hastalıklardan korunmak için ayetler, dualar bulunan gömlekler yüzyıllar boyu Topkapı Sarayı Padişah Elbiseleri Bölümü'nde duruyordu. Uzun yıllar bu bölümde çalışan ve bu alanda birçok çalışmaya imza atan Doç. Dr. Hülya Tezcan bu konudaki çalışmalarını kitaplaştırdı.

Doç Dr. Hülya Tezcan, Timaş Yayınları,Tarih Kitaplığı Görsel Tarih dizisinde yayımlanan "Tılsımlı Gömlekler" adlı kitabında; Topkapı Sarayı, Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nda bulunan seksen yedi adet tılsımlı gömlek, bir takma yaka, beş takke, on yazılı örtü hem kullanılan kumaşın cinsi, yazılan yazının nitelikleri açısından incelenmiş hem de bu gömlek, takke, örtü vs.'nin üzerlerinde hangi ayetlerin ne kadar yazıldığına dair bir envanter çalışması yaparak tek tek bütün malzemeyi kendi tarihî konsepti içerisinde yorumluyor. Kitap, şimdiye kadar Türkiye ve dünyada benzeri çok az olan bu çalışma Türk kültür mirasını koruma ve bir sonraki nesle hak ettiği değerde bırakma adına eşsiz bir eser.

2021 65 yaş aylığı

padisah
Dolayısıyla 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar. Ocak aylıklarını çekenler şubat ayında 1 aylık fark ile birlikte 815.84 TL maaş alacaklar. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 52.17 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş aylığının miktarı memur maaş katsayısına endeksli olarak arttı.

doğum sancısı başlayınca ne yapmalı

padisah
Doğum Sancısı Nasıl Hafifler?

1- Olumlu Düşünün. 2- Nefes Egzersizleri Yapın. 3- Masajın gücünden faydalanın. 4- Pozisyon Değişikliğini Deneyin. 5- Sıcak-soğuk kompres. 6- Suyun Sihrini Kullanın. 7- Eşinize Rahat Bir Ortam Sağlayın. 8- Epidural Doğum.

doğum sancısı nasıl anlaşılır

padisah
Doğurmak üzere olduğunuzun en büyük işareti düzenli rahim kasılmalarının başlamasıdır. Başlangıçta bu erken kasılmalar menstrüel kramp ya da bel ağrısı gibi hissedilir. 20 ila 30 dakika aralıklarla gerçekleşir. Ağrı ya da kramp giderek daha şiddetlenir ve daha uzun sürer.

normal doğumda ağrı çok çekilirmi

padisah
Doğumda ağrı olur mu? Ağrı hissetmeden doğum yaptığını söyleyen bazı kadınları saymazsak evet, doğumda ağrı olur ancak bu farklı bir ağrıdır. Bu ağrı vücudumuzda bir hasar meydana geldiğinde hissettiğimiz ağrıdan çok farklıdır. Bu ağrı aslında acı vermeyen bir ağrıdır.

doğum sancısı

padisah
20 kemiğin birden kırılacak bir acıyı kimse kaldıramaz. Demiyorum ki doğumda hiç ağrı olmaz. Elbette bir miktar ağrı olacaktır. Ancak doğum yaparken oluşan ağrıyı karşılayacak kadar da ENDORFİN hormonu denen UYUŞTURUCU da salgılanıyor.

hoşgeldin sefalar getirdin!


Kelebek Sözlük duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağı.

kayıt ol

size daha iyi hizmet sunmak için kelebek sözlük'de çerezler kullanıyoruz. kelebek sözlük sitesini kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. detay
x